Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

APA staðall

Vísað í töflur, myndatexta, viðauka eða neðanmálsgreinar

Vísað í töflur, myndir, myndatexta, viðauka og neðanmálsgreinar

Vísa  má í fleiri upplýsingar en texta, t.d. í töflur, myndir, neðanmálsgreinar, myndatexta, viðauka ... .

Ef notaðar eru tölfræðiupplýsingar úr töflum eða línuritum úr textum annarra höfunda, þá skal alltaf geta heimildar. Eftirfarandi upplýsingar um það hvernig vinna með skóla hefur áhrif á námsárangur framhaldsskólanema, er að finna í töflu í tímaritsgrein eftir Kusum Singh,  Mido Chang og Sandra Dika sem ber titilinn „Effects of part-time work on school achievement during high school“ og birtist í  The Journal of Educational Research, september/október 2007, árgangur 101, tölublað 1, á blaðsíðum 12-22:

Rannsóknir sýna að þeir framhaldsskólanemar sem vinna færri stundir á viku hafa meiri metnað gagnvart námi sínu, verja meiri tíma í námið og fá hærri einkunnir, en þeir framhaldsskólanemar sem vinna fleiri stundir (Singh o.fl., 2007, bls. 20).

 

Þegar vísað er í töflur og myndir má einnig vísa beint í annað en blaðsíðutal:

Vísað í ákveðna dálka og raðir í töflu: (Woo og Leon, 2003, tafla 2, röð 3)
Vísað í viðauka: (Ebrahim o.fl., 2009, viðauki C)*
Vísað í neðanmálsgrein: (Park o.fl., 2008, neðanmálsgrein 3)
Vísað í myndatexta: (Cook o.fl., 2007, myndatexti með mynd 7)

ATH. þetta á ekki við þegar þú ert að vísa í þinn eigin viðauka. Þá er skrifað í textann (sjá viðauka A). 

Sjá nánari leiðbeiningar um töflur og tilvísanir hjá APA samtökunum.