Skip to Main Content

IEEE staðall

IEEE heimildastaðall er notaður í eftirfarandi deildum HR: iðn- og tæknifræði, verkfræði og tölvunarfræði.

Frumheimildir og afleiddar heimildir

Oft er talað um tvær tegundir heimilda; frumheimildir (e. primary sources) og afleiddar heimildir (e. secondary sources). Frumheimildir eru skjöl, ræður, niðurstöður rannsókna o.fl. sem verður til á meðan viðkomandi atriði er í vinnslu. Afleiddar heimildir greina og túlka frumheimildir. 

Ef einhver möguleiki er að nálgast frumheimild, skal nota hana. Að öðrum kosti verður að nota afleidda heimild. Þegar afleiddar heimildir (e. secondary sources) eru notaðar, þarf að hafa í huga að alltaf þarf að geta frumheimildarinnar (e. primary source). 

Sem dæmi má nefna rannsókn sem framkvæmd var af Fontaine og Barofsky (frumheimild) og vísað er til í grein eftir Zimmerman (afleidd heimild), og grein Zimmerman er notuð sem heimild í lokaritgerð. Frumheimildin (rannsókn Fontaine og Barofsky) var ekki lesin við vinnslu lokaritgerðarinnar og því er rannsókn Fontaine og Barofsky ekki talin upp sem heimild í heimildaskrá. Grein Zimmerman er hins vegar skráð í heimildaskrá. 

Í meginmáli ritgerðarinnar þarf að koma fyrir í textanum að þessi rannsókn sé eftir Fontaine og Barofsky. Sjá dæmi: 

Dæmi um texta:
Í rannsókn eftir Fontaine og Barofsky kemur fram að aðeins helmingur allra ... [1]
Heimildaskrá:
[1] F. J. Zimmerman, ,,Using marketing muscle to sell fat: The rise of obesity in the modern economy", Annual Review of Public Health, árg. 32, tbl. 1, bls. 285–306, 2011, https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090810-182502