Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Þjónustan og safnið: Um bókasafnið

Um bókasafnið

Hlutverk bókasafns og upplýsingaþjónustu HR er að styðja og efla sköpun og miðlun þekkingar við Háskólann í Reykjavík með því að safna efni á fræðasviðum skólans, gera það aðgengilegt og veita notendum safnsins góða þjónustu. 

Þjónusta er kjarninn í starfsemi bókasafnsins. Þjónustan er einkum ætluð nemendum og starfsfólki Háskólans í Reykjavík. Öllum er þó velkomið að heimsækja safnið á auglýstum afgreiðslutíma og nýta sér safnkostinn.

Alla virka daga er upplýsingafræðingur á vakt til að aðstoða við heimildavinnu. Hægt er að panta tíma eða líta við á auglýstum afgreiðslutíma.

Fræðsla er mikilvægur þáttur í þjónustu safnsins. Markmið fræðslunnar er tvíþætt. Hún miðar að því að efla með notendum færni í upplýsingalæsi, þ.e. að finna, nota og meta upplýsingar með faglegum og ábyrgum hætti og kynna bókasafnið og fjölbreyttar upplýsingalindir þess fyrir nemendum og starfsfólki.

Stærstur hluti safnefnis er á rafrænu formi og til að það nýtist nemendum sem best í námi sínu við háskólann þurfa þeir að þekkja leiðir til að nálgast efnið og kunna skil á innihaldi þess. 

Samstarf um rafræna miðlun safnkosts er bókasafninu mikilvægt. Bókasafnið er áskrifandi að bókasafnskerfinu Leitir.is. Leitir er samskrárkerfi íslenskra bókasafna og upplýsingamiðstöðva. Landskerfi bókasafna sér um rekstur kerfisins, en starfsmenn safnsins reyna að leggja sitt af mörkum til áframhaldandi þróunar kerfisins og innleiðingar nýjunga sé leitað til þeirra um slíkt.

Annað mikilvægt samstarfsverkefni er Landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum í umsjón Landsbókasafns Íslands. Loks má nefna þátttöku bókasafnsins frá 2010 í Skemman.is, rafrænu varðveislusafni íslenskra háskóla.

Aðstaðan

Á bókasafni er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Í lokuðu rými eru tvær lesstofur og fjögur hópvinnuherbergi. Í opnu rými eru lesbásar, 12 básar með tölvum, vinnuborð fyrir hópa og einstaklinga, þar af nokkur sem hægt er að standa við, og þar að auki hægindasófar. 

Á safninu gildir fyrirkomulagið „fyrstir koma, fyrstir fá“, en óheimilt er að taka frá borð. Starfsfólki er heimilt að rýma borð sem staðið hafa ónotuð lengur en klukkustund. Áhersla er á að það ríki friður og ró í lesaðstöðu á bókasafninu og að nemendur geti einbeitt sér að náminu án truflunar.

Prent- og ljósritunaraðstaða er í prentstofu við inngang á bókasafnið. Þar er hægt að prenta, ljósrita og skanna í lit og svart/hvítu. Prentstofan er opin þegar skólinn er opinn.

Hópvinnuherbergi

Á bókasafninu eru fjögur hópvinnuherbergi, Ú106, Ú107, Ú108 og Ú109 sem eru aðgengileg nemendum til 22:00 alla daga. Þar gildir fyrirkomulagið "Fyrstur kemur, fyrstur fær". Í hópvinnuherbergjum gilda sömu umgengnisreglur og annars staðar í bókasafninu.

Saga safnsins

Bókasafn HR var opnað formlega í janúar 1999 af Birni Bjarnasyni þáverandi menntamálaráðherra. Frá upphafi hefur það verið yfirlýst stefna stjórnenda að nýta upplýsingatæknina sem mest við uppbyggingu safnsins og er safnkostur þess að stærstum hluta rafrænn. Árið 2003 hófst rekstur Miðstöðvar Evrópuupplýsinga (EDC) á safninu. Miðstöðin var grundvölluð á samningi milli Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Evrópuréttarstofnunar HR. Frá sameiningu Tækniháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík árið 2005, var bókasafnið á tveimur stöðum. Lengst af á Höfðabakka og í Ofanleiti, en á vormisseri 2010 í Ofanleiti og í Nauthólsvík. Eftir flutning í Nauthólsvík er bókasafnið staðsett í Úranusi á 1. hæð. Fyrsti forstöðumaður safnsins var Sólveig Þorsteinsdóttir, 1998 - 2001, og á eftir henni var Guðrún Tryggvadóttir, 2001 - 2016. Núverandi forstöðumaður frá 2016 er Sara Stef. Hildardóttir.