Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Þjónustan og safnið: Safnkostur

Safnkostur

Bókasafn og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík er sérfræðisafn á fræðasviðum háskólans, félagsvísinda, verk- og tæknivísinda. Uppbygging safnsins tekur mið af undirflokkum þessara sviða sem lögð er stund á í HR. Prentað efni og mikið af rafrænu efni er leitarbært og finnanlegt inn á Leitir.is.

Bókasafnið á um 20.000 titla á prenti, kaupir rúmlega 20.000 fræða- og vísindatímarit í rafrænni áskrift sem og aðgang að fjölmörgum gagnasöfnum. Háskólinn í Reykjavík er þátttakandi í verkefni um Landsaðgang að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum en Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn hefur umsjón með verkefninu (hvar.is).

Safnkosti bókasafnsins er einkum ætlað að mæta þörfum HR vegna kennslu og náms til bakkalár- og meistaraprófs og miðaði uppbygging safnkosts á fyrstu starfsárunum einkum að því að mæta þörfum þessa hóps. Bókasafnið hefur að auki mætt vaxandi þörfum þeirra sem stunda rannsóknir við skólann eins og doktorsnemum og akademísku starfsfólki.  

Í samræmi við breytingar á skipulagi skólans hefur innkaupum á því íslenska efni sem gefið hefur verið út frá stofnun skólans árið 1999 tekið nokkrum breytingum frá því sem var og aðaláherslan orðin sú að kaupa og eiga lykilefni í lögfræði frá upphafi útgáfu, Alþingistíðindi, Stjórnartíðindi, Hæstaréttardóma og íslensku lagatímaritin Úlfljót og Tímarit lögfræðinga.
Um annað eldra íslenskt efni sem ekki er til í HR er notendum bent á Landsbókasafn Íslands í Þjóðarbókhlöðu (leitir.is). Samkvæmt lögum um skylduskil nr. 20 frá 2002 er Landsbókasafn Íslands varðveislusafn allra íslenskra útgáfurita. Tilgangurinn með varðveislunni er m.a. " ... að efnið geti verið tiltækt til nota vegna rannsókna og fræðiiðkana eða annarra réttmætra þarfa".

Um leið og bókasafnið miðar efniskaup við þarfir Háskólans í Reykjavík, er jafnframt litið til annarra íslenskra háskólabókasafna við aðgang á efni en oft er aðgangur allt sem þarf og öflug millisafnalánaþjónusta eins og endranær mikilvægur þáttur í starfsemi safnsins. 

Flokkun bóka

Bókum er raðað í hillur samkvæmt flokkunarkerfi Deweys (The Dewey Decimal Classification System (DDC)). Sérhver bók fær raðtákn sem segir til um hillustaðsetningu bókarinnar.

Dæmi: Bókin Um lög og lögfræði eftir Sigurð Líndal frá árinu 2003 fær raðtáknið (hillustaðsetninguna) 340 Sig 2003.

Helstu flokkar eru:

004 Tölvunarfræði 150 Sálfræði 330 Hagfræði
340 Lögfræði 370 Menntun 500 Raunvísindi
600 Tækni 620 Verkfræði 650 Viðskiptafræði
690 Byggingariðnaður 790 Íþróttir 800 Bókmenntir

Innkaupastefna

Frá upphafi hefur uppbygging safnsins mótast af þeirri upplýsingalæsis- og upplýsingatæknibyltingu sem sett hefur mark sitt á bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar undanfarin ár og er safnkosturinn að stærstum hluta rafrænn. Meginmarkið er að nemendur og starfsfólk HR hafi aðgang að rafrænu efni á sínum fræðasviðum sambærilegan við það sem best gerist í alþjóðlegu háskólasamfélagi. 

Leiðarljós við uppbyggingu safnkosts eru:

  • Þarfir notenda HR í öndvegi
  • Aðgangur að gæðaupplýsingum
  • Áhersla á rafrænan safnkost
  • Allar bækur eru keyptar á rafrænu formi þegar það er í boði
  • Ef bókin er ekki til á rafrænu formi þá er einungis keypt eitt prentað eintak

Gjafastefna

Bókasafnið tekur við öllum gjöfum sem styrkja safnkostinn og samræmast áætlun um uppbyggingu hans.

Almennt áskilur bókasafnið sér rétt til að fara með gjafarit sem sína eign og ráðstafa þeim að vild, t.d. gefa öðrum eða henda ritum sem safnið telur sér ekki hag í að eiga. Óski gefandi eftir því afhendir safnið honum aftur rit sem það telur sér ekki hag í að eiga.

Sömu reglur gilda um gjafarit og annað efni hvað varðar grisjun, m.a. með tilliti til ástands og aldurs. Gjafaritum er raðað inní safnkost samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eins og öðrum ritum í safnkosti.

Forstöðukona bókasafnsins fer yfir allar gjafir í samráði við starfsfólk í innkaupum og metur hverju er bætt við safnkost bókasafnsins.

Mat:
Við mat á ritagjöfum á hvaða formi sem er ber einkum að hafa eftirfarandi í huga:

  1. Styrkir gjöfin safnkost bókasafnsins með tilliti til fræðastarfs og rannsókna við HR?
  2. Samræmist gjöfin aðfangastefnu bókasafnsins?
  3. Hvaða kostnaður hlýst af því að taka við gjöfinni og gera hana sýnilega/aðgengilega ?
  4. Hvert er ástand gjafarinnar. Eru bækurnar slitnar eða skítugar? Er um eldri útgáfur að ræða?