Skip to Main Content

IRIS - skráningarkerfi fyrir rannsóknir: Skráning rannsóknarafurða

Mikilvægi vandaðrar skráningar

Til þess að skráningarkerfi á borð við IRIS þjóni tilgangi sínum er afar mikilvægt að tryggja gæði allra upplýsinga sem inn í kerfið koma. Þetta á ekki síst við um skráningu rannsóknarafurða á borð við útgefnar greinar, bækur og bókarkafla, skýrslur og fleira í þeim dúr. Gæta þarf að því að réttar afurðir tengist réttum aðilum og stofnunum; ef rangar upplýsingar tengjast geta myndast upplýsingaflækjur sem erfitt getur reynst að vinda ofan af. Vegna þessa fara allar skráningarfærslur rannsóknarafurða í kerfinu í gegn um gæðastjórnunarferli þar sem að upplýsingafræðingar á bókasöfnum fara vandlega yfir færslurnar áður en þær eru samþykktar inn í kerfið. Með þessu móti má best tryggja gæði bókfræðilegra upplýsinga í kerfinu.

Samþykktarferlið

Rannsakendur sjá sjálfir um að skrá eða flytja upplýsingar um sínar rannsóknarafurðir inn í IRIS. Rannsakendur geta þó ekki samþykkt eigin skráningarfærslur; þeir geta aðeins sent þær áfram til upplýsingafræðings sem fer yfir og klárar skráninguna. Upplýsingafræðingurinn tryggir að allar upplýsingar sem koma fram í færslunni komi heim og saman við afurðina sem verið er að skrá. Ef allt stenst samþykkir upplýsingafræðingurinn færsluna. Vert er þó að benda á að ósamþykktar færslur eru sýnilegar í kerfinu um leið og þær hafa verið sendar inn, þó svo að þær hafi ekki enn verið samþykktar. Munurinn á samþykktum og ósamþykktum færslum felst því í gæðum þeirra upplýsinga sem færslurnar miðla.

Leiðbeiningar við skráningu rannsóknarafurða

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn hefur útbúið skráningarleiðbeiningar fyrir rannsakendur. Leiðbeiningarnar gilda fyrir alla aðila sem vilja skrá rannsóknarafurðir í IRIS, óháð rannsóknarstofnun. 

Íris - leiðbeiningar fyrir rannsakendur