Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verkefnastjórnun / MPM: Þjónusta við kennslu

Þjónusta við kennslu

Þjónusta bókasafnsins við kennslu er tvíþætt. Hún felst annars vegar í fræðslu, upplýsingaráðgjöf og leiðbeiningum í tengslum við verkefnavinnu nemenda, hins vegar í því að bjóða uppá fjölbreytt efni á prenti og rafrænu formi til nota í námskeiðum sem ítarefni, kennsluefni og heimildir.

Boðið er uppá kynningar fyrir kennara, bæði einstaklinga og hópa. Tengiliðir deilda sérhæfa sig í upplýsingum á fræðasviði einstakra deilda og leggja sig fram um að bjóða starfsmönnum þeirra sem besta þjónustu.

Þjónusta fyrir kennara

Bókaðu upplýsingafræðing í kennslustund þegar verkefni standa fyrir dyrum

Í samráði við kennara tekur upplýsingafræðingurinn saman fræðslupakka sem er sérsniðinn fyrir viðkomandi verkefni, fer í heimildaleitir í gagnasöfnum á viðkomandi fræðasviði og heimildaskráningu sé þess óskað.

 • Best er að senda tölvupóst á Rögnu Björk Kristjánsdóttur, ragnabjork@ru.is til þess að bóka innkomu í kennslu.

 

Skráning heimilda samkvæmt heimildaskráningarstaðli

Bókasafnið hefur tekið saman, íslenskað og staðfært, leiðbeiningar og dæmasöfn með helstu heimildaskráningarstöðlum sem notaðir eru við verkefnavinnu.

 • APA – Publication Manual of the American Psychological Association, vinsæll skráningarstaðall í hug- og félagsvísindum, en einnig í ýmsum greinum raunvísinda. Notaður í viðskiptafræði, sálfræði og íþróttafræði.
 • IEEE – skráningarstaðall Institute of Electrical and Electronics Engineers, víða notaður í tækni- og verkfræðigreinum. Notaður í verkfræði, tölvunarfræði og iðn- og tæknifræði.

 

Skemman.is

Skemman er rafrænt varðveislusafn íslensku háskólanna þar sem m.a. eru vistuð lokaverkefni nemenda á grunn- og framhaldsstigi. Samkvæmt samþykktum námsráðs og framkvæmdastjórnar skulu öll lokaverkefni nemenda vera vistuð í Skemmunni og er mælt með því að þau séu opin nema þau innihaldi trúnaðarupplýsingar.

 

Turnitin

Turnitin er hugbúnaður til varnar ritstuldi sem háskólar á Íslandi hafa tekið í notkun. Hugbúnaðurinn ber texta/verkefni nemanda saman við gagnasafn sem innbyggt er í kerfið og skilar samanburðarskýrslu. Nemendur geta nýtt sér hugbúnaðinn í verkefnaskrifum og þjálfast í að vinna með heimildir, í gerð tilvísana og í heimildaskráningu. Kennarar geta nýtt hugbúnaðinn sem hjálpartæki til að greina mögulegan ritstuld. Turnitin forritið er notað inn í Canvas sem "external tool". Kennari ákveður hvort nemendur eigi að skila sínum verkefnum í gegnum Turnitin og þurfa að stilla verkefnin svoleiðis inn í Canvas. Kennarar geta fengið kennslu á Turnitin hjá sínum tengilið á bókasafninu en kennarar aðstoða svo sína nemendur í að skila inn í Turnitin og að lesa úr niðurstöðunum. Einnig getur kennslusvið aðstoðað með Turnitin.

Kennslubókasafn

Kennslubókasafn er staðsett á bak við þjónustuborð BUHR. Starfsmaður í þjónustuborði afgreiðir efni úr safninu. Í kennslubókasafni er eitt eintak af kennslubókum í grunnnámi á yfirstandandi misseri auk valinna bóka í framhaldsnámi. Kennslubækur eru aðeins lánaðar innanhúss og þær er ekki hægt að taka frá.

Kennarar geta beðið starfsfólk BUHR að taka frá efni úr safnkosti, útvega efni annars staðar frá - og/eða lagt inn efni sem þeir eiga sjálfir vegna kennslu einstakra námskeiða. Með því móti má tryggja öllum nemendum í námskeiði aðgang að efninu. Miðað er við að ítarefnisrit í eigu BUHR séu lánuð út í 3 sólarhringa eða viku. Bækur í einkaeign eru ekki lánaðar út af safninu. Greinar og önnur ljósrit eru eingöngu til afnota á safni. Mikilvægt er að bókasafninu berist upplýsingar um efni sem á að vera í Kennslubókasafni með góðum fyrirvara og að beiðnin innihaldi sem flest eftirtalinna atriða:

 • Nafn kennara og námskeiðs

 • Upplýsingar v. greina: Heiti tímarits, nafn höfundar og titill greinar. Útgáfuár, árgangur og tölublaðsnúmer, blaðsíðutal

 • Upplýsingar v. bóka: Titill, höfundur, útgáfunúmer, útgáfuár, útgefandi og ISBN

Vinsamlegast athugið að það getur tekið 6 - 8 vikur að panta bækur erlendis frá og búa þær til útlána. Bókasafnið kaupir aðeins eitt eintak af kennslubókum. 

Umsjón með kennslubókasafni hefur Anna Kristín Stefánsdóttir upplýsingafræðingur.

 

Innkaupapöntun fyrir kennslubókasafn (rafrænt form)

Vinsamlegast notið rafræna formið til að panta inn kennslubækur fyrir kennslubókasafnið sem ekki eru nú þegar til. Hægt er að fletta upp á Leitir.is til að sjá hvaða bækur eru til á bókasafninu. Aðeins er pantað eitt eintak af kennslubókum.

 

Rafrænt námsefni á leslista námskeiðs í Canvas

Bókasafnið hvetur kennara til að nýta sér safnkostinn í kennslu en minnir jafnframt á að mikilvægt er kynna sér vel reglur og vinnulag sem miða að því að virða höfundarétt og þá samninga sem gerðir hafa verið við eigendur efnis. Helstu leiðbeiningar fara hér á eftir og eru kennarar hvattir til að kynna sér þær. Hafið endilega samband við bókasafnið ef vafaatriði koma upp. Fræðigreinar í erlendum gagnasöfnum Sjá einnig Rafrænar greinar á kennsluvef

 

Efni á Leitir.is á leslista námskeiðs í Canvas 

Leitir.is inniheldur upplýsingar um allt efni á prenti sem til er hjá bókasafninu og um efni í helstu gagnasöfnum sem bókasafnið kaupir aðgang að. Á Leitir.is er mögulegt að merkja efni, bækur og/eða tímaritsgreinar með efnisorði að eigin vali t.d. heiti námskeiðs s.s. V-502-ADFR. Nemendur geta síðan fundið efni sem kennari hefur sérmerkt með því að slá inn viðkomandi efnisorði. Allar frekari upplýsingar færðu hjá tengiliði þinnar deildar hjá bókasafninu.

Helstu fræðsluleiðir eru:  

 • Kynningar á þjónustu bókasafnsins. Almennar kynningar á nýnemadögum, sérhæfðar kynningar á efnissviði eða fyrir einstaka hópa s.s. nemendur í MPM námi, nemendur Iceland School of Energy og doktorsnema.

 • Nemendur á fyrsta ári. Fræðsla með áherslu á að nemendur þekki viðurkennd gagnasöfn á fræðasviði og geta leitað að upplýsingum í þeim. Fræðslan er skipulögð í samráði við deildir og/eða einstaka kennara.

 • Upprifjun í tengslum við lokaverkefni; heimildaleitir, heimildaskráning, skil í Skemmu og fleira hagnýtt. Fræðslan er skipulögð í samráði við deildir og/eða einstaka kennara.

 • Fræðsla í námskeiðum sérsniðin að þörfum viðkomandi námskeiðs samkvæmt óskum kennara.

 • Kennsla í notkun heimildaskráningarforritsins Zotero.

 • Bókaðu fræðslu hjá tengilið þinnar deildar

Vinnubrögð í háskólanámi gera þá kröfu til nemenda að þeir búi yfir færni til að finna, meta og nota upplýsingar og heimildir á skilvirkan og ábyrgan hátt. Samkvæmt skilgreiningu American Library Association (ALA) frá árinu 2000, er sá sem býr yfir slíkri færni upplýsingalæs. Einnig er áhugavert að kynna sér Pragyfirlýsinguna frá 2003 um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu og Alexandríuyfirlýsinguna frá 2005 um upplýsingalæsi og símenntun.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið vísar til upplýsingalæsis í viðmiðum sínum um æðri menntun og prófgráður frá 16. maí 2011, en þar kemur m.a. fram að nemendur sem ljúka bakkalárprófi frá háskóla viðurkenndum af ráðuneytinu samkvæmt lögum um háskóla nr. 63/2006 geti beitt aðferðum starfsgreinar eða fræðigreinar. Í því felst að nemandi „ ... greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að finna þær ... geti nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði ... “

Meðal faglegra gilda bókasafnsins er þetta: "Bókasafnið styður akademísk heilindi og vinnur gegn ritstuldi með fræðslu og ráðgjöf". Í samræmi vð það  og til að bæta akademísk vinnubrögð nemenda, býður bókasafnið reglulega uppá fræðslu sem opin er nemendum og kennurum í HR. Auk þess eru kennarar hvattir til að nýta sér þjónustu upplýsingafræðinga bókasafnsins og panta fræðslu fyrir nemendur sína. Best er að upplýsingafræðingur komi inní kennslustund í tengslum við verkefnavinnu svo hagnýtt gildi fræðslunnar sé augljóst og nemendum gefist kostur á að nýta hana sem best.